František Čech


Vzdělání a kvalifikace

František je zapsaný advokát. Vystudoval právo na Univerzitě Karlově v Praze a v roce 2013 složil advokátní zkoušky a to s nejlepším dosažitelným výsledkem.

František rovněž absolvoval jednosemestrální stipendijní pobyt v Austrálii na Griffith University Law School na základě meziuniverzitní dohody s Univerzitou Karlovou. Vystudoval také dvouletý distanční kurz anglického a evropského práva pod záštitou University of Cambridge.

Zkušenosti

Před založením vlastní praxe v roce 2014 František pracoval více než pět let v advokátní kanceláří JŠK (dříve Johnson Šťastný Kramařík), kde se zaměřoval na právo pojišťovnictví, regulaci finančních služeb a poskytoval poradenství několika klientům z průmyslu jako například výrobci nákladních vozidel nebo výrobci umělých vláken. František radil jedné z největších světových pojišťoven ohledně lokálních aspektů vnitroskupinové přeshraniční fúze. František rovněž získal zkušenosti v mezinárodní advokátní kanceláři Clyde & Co v Londýně.