Dlouhodobě poskytuji právní služby například českému developerovi, mezinárodní poradenské společnosti v oblasti fúzí a akvizic, anglické pojišťovně poskytující přeshraniční služby v České republice, nestátnímu zdravotnickému zařízení, přednímu českému zahradnímu architektonickému studiu a několika výrobním společnostem.

Před založením vlastní praxe jsem působil v renomované pražské advokátní kanceláři a zkušenosti jsem získal také na stáži v mezinárodní advokátní kanceláři v Londýně. Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Znalosti jsem si v době studií prohloubil také dvouletým distančním kurzem anglického a evropského práva (Diploma in English and European Union Law, Institute of Continuing Education, University of Cambridge) a jednosemestrálním studijním pobytem na Griffith University v Gold Coast v Austrálii.

Jsem zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory pod evidenčním číslem 15266.