František Čech, advokátní kancelář poskytuje kromě specializovaných právních služeb v oblasti pojišťovnictví a ochrany osobních údajů také poradenství v hlavních oborech občanského a obchodního práva včetně zastupování v soudních sporech, práva nemovitostí a korporátního práva.

Usilujeme o správné právní řešení pro každého klienta – korporátního i privátního.

Poradenství pro nás znamená pomoc klientovi.