Pojišťovnictví a ochrana osobních údajů

Máme významné zkušenosti s poradenstvím pojistitelům, pojišťovacím zprostředkovatelům a likvidátorům pojistných událostí včetně:

  • problematiky regulace pojišťovacího trhu
  • úprav pojistných podmínek v souladu s právem České republiky
  • posuzování škodných událostí

Zpracování a předávání osobních údajů je fenoménem dnešní doby. Naše kancelář poskytuje poradenství všem společnostem, které potřebují příslušnou legislativu aplikovat.

Právo nemovitostí

Development, nákupy a prodeje, pronájem – při všech těchto aktivitách a transakcích pomáhá kvalifikované právní poradenství minimalizovat inherentní rizika.

Vyjednáváme smlouvy o dílo, smlouvy kupní a nájemní a pomáháme klientům řešit jakékoliv jiné právní záležitosti týkající se nemovitostí“

Korporátní právo

Poskytujeme poradenství:

  • při zakládání společností včetně vyjednávání akcionářských smluv
  • při akvizicích společností
  • ohledně právních vztahů ve společnosti a smluv s managementem.

Soudní spory

Pomáháme klientům řešit právní spory a zastupujeme je v řízeních před českými soudy i soukromými rozhodci.

Během přípravy na samotný soudní spor klientovi vysvětlíme nejen silné stránky případu ale také případná rizika a v průběhu sporu s klientem úzce spolupracujeme.